wróć do realizacji

W poczekalni budynku zamontowaliśmy nasze Wyświetlacze Zbiorcze Stacyjne WZS, które usprawniają podróż oczekującym.  Zbudowane na bazie profesjonalnego ekranu LCD 55’’, zaprojektowane do pracy w trybie ciągłym, wyświetlają informacje o bieżącym rozkładzie jazdy pociągów oraz informują podróżnych o wszelkich nieplanowanych sytuacjach.

Historyczny Dworzec Kolejowy, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, został zrewitalizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Zdjęcie pkp.pl

zdjęcie pkp.pl